ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

SKU: 9789925761623
€30,00Price
«ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ», με Θέματα Προετοιμασίας Για Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών. Α’ Έκδοση, 2021.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για υπεύθυνη προετοιμασία των υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που απώτερο στόχο έχει την επιτυχία σε αυτή την προκαταρτική δοκιμασία. Φιλοδοξία μας ήταν η δημιουργία ενός βιβλίου που να προσφέρει στον αναγνώστη μια σφαιρική αντίληψη των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, με στόχο να προετοιμάσει με πληρότητα και να εξοικειώσει τον υποψήφιο με τα τεστ των «ειδικών ικανοτήτων», μυώντας τον υποψήφιο τόσο με τον αφαιρετικό συλλογισμό όσο και με την κριτική ικανότητα. 

Περιγραφή

Περιλαμβάνονται 196 σελίδες Α4 με 31 δοκιμασίες, 438 ασκήσεις με απαντήσεις και λύσεις.

Χαρακτηριστικά:

ISBN 978-9925-7616-2-3

Βάρος: 800 γρ 

Σελίδες: 196 (Wood free 100 γρ και Laminated Art Matte 300 Εξώφυλλο) 

Ημερομηνία Έκδοσης: Μάρτιος 2021