Αισιοδοξία. Ευχαριστώ, θα πάρω!, Γ. Δημόπουλος

Αισιοδοξία. Ευχαριστώ, θα πάρω!, Γ. Δημόπουλος