Ο αντίκτυπος, Σάρα Ντάρερ Λίτμαν

Ο αντίκτυπος, Σάρα Ντάρερ Λίτμαν