Ο βασιλειάς Δαχτυλένιος και το δάχτυλό μου, B Spathelf & S. Szesny

Ο βασιλειάς Δαχτυλένιος και το δάχτυλό μου, B Spathelf & S. Szesny