Ο γενναίος Γιάννης Τηγάνης, Βαλάση Ζωή

Ο γενναίος Γιάννης Τηγάνης, Βαλάση Ζωή