Σοφοί...δεν είναι μόνο οι σοφοί!, Μ. Γ. Δρουβαλάκης

Σοφοί...δεν είναι μόνο οι σοφοί!, Μ. Γ. Δρουβαλάκης