25 Καφέ Μπον-Μπον, 14 mm

25 Καφέ Μπον-Μπον, 14 mm